NuorisoLeader

NuorisoLeader tähtää SavonLuotsin alueella asuvien nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. NuorisoLeaderin tavoitteena on nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta ja saada sen myötä nuoret kokeilemaan projektissa toimimista ideoinnista raportointiin. NuorisoLeaderin avulla kotiseutua, sen viihtyisyyttä, elinympäristöä ja -voimaa kehitetään nuorten itsensä näkökulmasta. 

Toteuttajana NuorisoLeaderissa on:

1) nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 10-29 vuotiasta henkilöä 

2) yhdistys yhdessä nuorten kanssa (kun nuoret ovat aktiivisina toimijoina)

3) nuori yrittäjä (NY–Nuori Yrittäjyys, 4H- tai kevytyrittäjyys, toiminimi).

Hakijalla/ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) vastuuhenkilö, joka voi myös olla yksi ryhmän 18-29 -vuotiaista jäsenistä. Vastuuhenkilön tehtävänä on auttaa ryhmäläisiä hakulomakkeen täytössä, rahankäytössä ja raportoinnissa projektin edetessä. Ryhmän kaikki jäsenet eivät voi olla saman perheen jäseniä.