NuorisoLeader

NuorisoLeader-konsepti tähtää alueellaan asuvien nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. NuorisoLeaderin tavoitteena on nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta ja saada sen myötä nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin.

NuorisoLeaderin tarkoituksena on edistää seudun elinvoimaisuutta nuorten näkökulmista käsin erilaisten nuorten suunnittelemien ja toteuttamien projektien ja hankintojen avulla. Toteuttajana NuorisoLeaderissa on joko 1) nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 10-29 vuotiasta henkilöä 2) nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai 3) nuori yrittäjä (NY–Nuori Yrittäjyys, 4H- tai kevytyrittäjyys).

Hakijalla/ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) vastuuhenkilö. (Henkilö voi myös olla yksi ryhmän jäsenistä.) Vastuuhenkilön tehtävänä on auttaa ryhmäläisiä hakulomakkeen täytössä, rahankäytössä ja raportoinnissa. Ryhmän kaikki jäsenet eivät voi olla saman perheen jäseniä.