Tulevaisuuden toimijat

Tulevaisuuden toimijat Savonlinnan seudun maaseutualueilla

Vuoden 2023 alusta alkanut hanke kohdistuu Savonlinnan maaseutualueille ja Enonkosken kuntaan. Hankkeen tavoitteena on nostaa Leader -alueen nuorten ja nuorten aikuisten äänen kuuleminen keskeiseen asemaan alueen kehittämistyössä. Vaikka nuoria ei näy yhdistyksissä, heitä kuitenkin kiinnostaa oman maaseutualueensa kehittäminen. Tämä on tullut esille nuorille kohdennetuissa kyselyissä ja keskusteluissa alueen nuorten kanssa.

Hankkeessa järjestetään erilaisia yhteisiä tapaamisia nuorille ja alueen yhdistystoimijoille. Tapaamisissa kohtautetaan alueen yhdistyksiä ja nuoria: kohtaamisissa voidaan pohtia nuorten kanssa mm. yhdistysten tulevaisuuden suunnitelmia. Hankkeen on tavoitteena myös pilotoida esimerkiksi erilaisia matalankynnyksen osallistumismenetelmiä eri toimijoiden yhteisiin (myös virtuaalisiin) tapaamisiin, joiden kautta nuorten ääni kuuluisi myös yhdistyksiin. Nuoria aikuisia rohkaistaan tekemään asioita mieluisamman tulevaisuuden eteen.

Mukaan tulevat toimijat voivat keskustella nuorten kanssa omista kehittämiskohteistaan ja tavoitteena on saada uusia ideoita. Hankkeessa tehdään myös nuorten itse tekemiä videoita, jotka kertovat maaseudun nuorten omia tarinoita vaikuttamisesta. Hakkeen päätyttyä kirjataan hankkeeseen mukaan tulleiden toimijoiden ajatuksia ja hyviä käytänteitä erilliseen raporttiin. Hyviä käytänteitä voidaan jakaa myös laajemmalti ja tavoitteena olisi, että ne auttaisivat esimerkin tapaisesti laajasti maaseudun yhdistyksiä ja eri toimijoita ottamaan nuoria mukaan toimintaan yhä paremmin.

Yhdessä eri ikäiset toimijat ja asukkaat kehittävät tulevaisuuden elinvoimaista maaseutua, jossa kaikilla on hyvä olla ja elää. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Suvi Muhonen

Hankekoordinaattori

suvi.muhonen@savonluotsi.fi

puh. +358 (0) 44 9760 091
Kuva © Riku Jokinen

Hanke järjestää elokuussa tapahtuman nuorille, jossa nuoret kohtaavat yhdistyksiä ja saavat ideoita kuinka vaikuttaa omalla alueella.
Katso lisää: https://www.savonluotsi.fi/takas-kouluun-tapahtuma/

(avaa uuden välilehden)