SavonLuotsi Leader ry:n strategia

SavonLuotsi Leader ry on aktiivinen ja helposti lähestyttävä paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, joka on muodostunut kahden Leader-ryhmän, Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n, yhdistäessä voimansa.

Yhdistymisen pohjalta muodostui verkostoiltaan entistä laajempi, asiantuntijuudeltaan vahvempi ja asiakkaitaan palveleva toimija.

Strategiamme tavoitteena on, että toiminta-alueemme on Savonlinnan ydinkeskustan kanssa vuorovaikutuksessa oleva ihmisläheinen, aktiivinen ja houkutteleva, hyvinvoiva asumis-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö puhtaine vesistöineen.

Alueen elinvoima perustuu kestävään kehitykseen, osaaviin ihmisiin, yrittäjyyteen ja yhdessä tekemiseen.

"Paikallinen mahdollistaja - Ideasta yhdessä eteenpäin!"

Alla olevasta linkistä voit ladata strategian pdf-muodossa. (20 sivua ja n. 2.8 mb)

Leader-rahoituksella kehitetään maaseutualueita. Alla olevasta linkistä voit ladata Savonlinnan kaupunkialuekartan. Tukikelpoinen alue on rajatun alueen ulkopuolella.

Painopisteet

Leader-toiminnan painopisteet vuosina 2023 – 2027 ovat:

0%
1. Kestävät, älykkäät ja osallistavat yhteisöt
0%
2. Elinvoimainen ja kestävä elinkeinoelämä
0%
3. Hyvinvoiva luonto, ympäristö ja ilmasto
0%
4. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä

Kaikissa painopisteissä otetaan huomioon kestävän kehityksen osa-alueet: sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys.

Painopisteet määrittelevät muun muassa sen, minkä tyyppisiin hankkeisiin tukirahoja kohdennetaan.