Tuen hakeminen 2023 – 2027

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat.

Jos sinulla on idea, ota yhteyttä Leaderin henkilöstöön, niin mietitään yhdessä tukimahdollisuuksia!

Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Uudistunut Hyrrä ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Hakemukset tulevat vireille sen lähettämisen yhteydessä. Hankkeen toteuttamista ei saa aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

Ohjeistusta hakemuksen tekemiseen Hyrrässä: Hyrrä -ohjeistus yhdistyksille

Yhteisö voi valtuuttaa puolestaan henkilön toimimaan hankkeen yhteyshenkilönä ja allekirjoittamaan tukihakemuksen. On hyvä muistaa huolehtia yhteisön nimenkirjoittajat ajan tasalle yhdistysrekisterissä ja hoitaa suomi.fi -valtuudet kuntoon ajoissa.

Päätöksenteko

SavonLuotsi Leader ry:n päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitus käsittelee kaikki tukihakemukset ja pisteyttää ne valintakriteerien avulla. Pisteytyksen perusteella päätetään myönnettävät tuet.

Hankkeiden pisteytyksessä otetaan huomioon paikallisen kehittämisstrategian painopisteet ja lisäksi seuraavat keskeiset asiat: osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja verkostoituminen, älykkäät ratkaisut ja digitalisaation edistäminen, monipaikkaisuus ja innovatiivisuus.

Hankesuunnitelman sisältö

 • Hankkeen julkinen tiivistelmä
 • Hakijan esittely ja hankkeen resurssit
 • Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue
 • Hankkeen laajempi viitekehys
 • Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit
 • Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi
 • Kustannukset ja rahoitus sekä muu julkinen tuki
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta yli 3000 euron suuruisissa hankinnoissa
 • Hankkeen viestintä
 • Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma
 • Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen
Hanketoimijan opas – kestävän kehityksen muistilista opastaa, miten voit ottaa kestävän kehityksen huomioon hankesuunnittelussa.

  Liitteet

  • Yhteisön hallituksen päätös hanketuen hakemisesta
  • Yhteisön säännöt ja rekisteriote
  • Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta
  • Rakentamishankkeissa tuen saamisen edellytyksenä tarvittavat luvat ja piirustukset
  • Vastikkeettoman työn suunnitelma, kun hankkeeseen sisältyy talkootyötä. Talkootyön arvo 20 €/h, yli 15-vuotias, konetyön arvo lisäksi + 40 €/h.
  • Hanketta koskevat sopimukset: yhteistyösopimukset, vuokrasopimukset
  • Hankkeen viestintäsuunnitelma: EU-tunnuksen käyttö on tuen ehto ja laadun tae – rahoitusta saava hanke on tärkeä ja vaikuttava. Rahoituksen saajalla on velvollisuus viestiä saamastaan EU-rahoituksesta.
  Kuva © Hannakaisa Markkanen

   

  Ohjeita ja lomakkeita rakentamishankkeen valmisteluun 

  Ohjeita ja lomkkeita rakentamishankkeen valmisteluun löydät Outokaira tuottamhan ry:n Vasara ja nauloja -hankkeen sivuilta:
  • Pienrakentaminen
  • Korjausrakentaminen
  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Maastorakentaminen
  • Pienkilpailutusmuistio, koneet ja laitteet -hankintojen vertailu, urakkatarjouspyyntölomake
  • Ohje rakentamisen investointihankkeen valmisteluun
  • Rakentamisessa tarvittavat luvat