Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Hanketukien valtioneuvoston asetukset ohjeistuksineen ovat vielä valmisteilla, joten tukien yksityiskohdat tarkentuvat kevään 2023 aikana.

Koulutushankkeet

Tiedonvälityshankkeet

Yhteistyöhankkeet

Ilmasto- ja ympäristöteeman yhteistyöhankkeet

Lisätään ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin liittyvää asiantuntemusta, sopeutumistarpeiden tunnistamista, kv-yhteistyötä, edistetään resurssi- ja materiaalitehokkuutta (liikkuminen, ruokahävikki, kulutus) sekä luonnon monimuotoisuutta. (Tuki max 100 %)

Yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Jalostetaan uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluita, uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Hanke lisää yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja. (Tuki max 100 %)

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

Turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Aiheena esim.: digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, matkailun kehittäminen, yhteistyön lisääminen, uusien ratkaisujen kehittäminen. (Tuki max 100 %)

Älykkäät kylät -yhteistyöhankkeet

Kaksi toimijaa yhdessä etsii ratkaisua haasteeseen. Aiheena: uudistuminen, uudet ratkaisut, rohkeat kokeilut, verkostoituminen, kumppanuudet, digitalisaatioon perustuvat kokeilut ja ratkaisut. Hankkeen tulee olla suunnitelmallista toimintaa ja sisältää konkreettisia toimia. Mahdolliset vaiheet: valmisteluraha, päähanke, suunnitelmaa toteuttavat toimet (esim. investoinnit). (Tuki max 100 %)