Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Koulutushankkeet

Tiedonvälityshankkeet

Yhteistyöhankkeet

Ilmasto- ja ympäristöteeman yhteistyöhankkeet

Lisätään ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin liittyvää asiantuntemusta, sopeutumistarpeiden tunnistamista, kv-yhteistyötä, edistetään resurssi- ja materiaalitehokkuutta (liikkuminen, ruokahävikki, kulutus) sekä luonnon monimuotoisuutta. SavonLuotsi Leaderin tuki max 80 % (vna:n mahdollistama tuki max 100 %)

Yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Jalostetaan uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluita, uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Hanke lisää yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja.

  • Hankkeet, joiden tavoitteena tuottaa yrityksille tiedon ja osaamisen lisäystä, tuki max. 80 %
  • Hankkeet, joiden tavoitteena on kehittää uusia tai paranneltuja tuotteita, prosesseja tai palveluja, tuki max. 60 %
  • Yritysryhmähankkeet, tuki max. 75 %, de minimis

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

Turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Aiheena esim.: digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, matkailun kehittäminen, yhteistyön lisääminen, uusien ratkaisujen kehittäminen. SavonLuotsi Leaderin tuki max 80 % (vna:n mahdollistama tuki max 100 %)

Älykkäät kylät -yhteistyöhankkeet

Kaksi toimijaa yhdessä etsii ratkaisua haasteeseen. Aiheena: uudistuminen, uudet ratkaisut, rohkeat kokeilut, verkostoituminen, kumppanuudet, digitalisaatioon perustuvat kokeilut ja ratkaisut. Hankkeen tulee olla suunnitelmallista toimintaa ja sisältää konkreettisia toimia. Mahdolliset vaiheet: valmisteluraha, päähanke, suunnitelmaa toteuttavat toimet (esim. investoinnit). SavonLuotsi Leaderin tuki max 80 % (vna:n mahdollistama tuki max 100 %).

  • Mikäli älykkäät kylät- hanke on kestoltaan pitkä tai kokonaisuudeltaan laaja, voi hallitus käyttää harkinnanvaraisuutta ja poiketa yleisistä rahoituslinjauksista.