Valintakriteerit

SavonLuotsi Leader ry:n hallitus käsittelee kaikki hankkeet, pisteyttää ne alla olevan valintakriteeristön avulla ja päättää rahoitettavista hankkeista. Rahoitettavaksi voidaan puoltaa hanketta, joka ylittää kunkin hanketyypin vähimmäispistemäärän.

 

KAIKILLE YHTEISET HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

Arviointi kyllä / ei. Kaikkien kohtien toteuduttava.

 1. Hanke on tukien kohdentamisesta annettujen lakien ja asetusten mukainen.
 2. Toiminta tai sen tulokset kohdentuvat SavonLuotsi Leader ry:n toiminta-alueelle.
 3. Hanke toteuttaa SavonLuotsi Leader ry:n kehittämisstrategiaa.
 4. Hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen.
 5. Hankkeen toteuttajalla on taloudelliset ja toiminnalliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi.
 6. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä

1. HANKEVALINTAKRITEERIT

 Maksimi on 30 pistettä. Minimi 12 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Asteikko 0-3 pistettä:

0= ei toteudu, 1= toteutuu heikosti, 2 = toteutuu melko hyvin 3 = toteutuu erittäin hyvin

 1. Hanke perustuu alueelta nousseeseen tarpeeseen.
 2. Hankkeen kohderyhmä on osallistunut hankkeen suunnitteluun tai osallistuu hankkeen toteutukseen.
 3. Hankesuunnitelmassa on huomioitu toiminnan jatkuvuus.
 4. Hanke lisää yhteisöllisyyttä, yhteistyötä tai verkostoitumista.
 5. Hanke on innovatiivinen (uusi ratkaisu, tuote, palvelu, toimintatapa jne.).
 6. Hanke edistää kestävää kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen).
 7. Hanke lisää osaamista alueella.
 8. Hanke parantaa lähipalveluita tai palvelurakennetta.
 9. Hanke edistää maaseudun älykkäitä ratkaisuja.
 10. Hanke aktivoi nuoria elinympäristönsä kehittämiseen

 

2. PIENHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Asteikko 0-2 pistettä

0= ei toteudu, 1 = toteutuu osittain, 2 toteutuu hyvin

Maksimi on 10 pistettä. Minimi 5 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

 1. Hanke perustuu alueelta (tai paikallisesti yhteisöstä, hakijan toiminnasta, kylältä jne.) nousseeseen tarpeeseen.
 2. Hankkeen kohderyhmä on osallistunut hankkeen suunnitteluun tai osallistuu hankkeen toteutukseen.
 3. Hankesuunnitelmassa on huomioitu toiminnan jatkuvuus.
 4. Hanke lisää yhteisöllisyyttä, yhteistyötä tai verkostoitumista.
 5. Hanke edistää kestävää kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen)
Kuva © Riku Jokinen