Hankeopas

Valtakunnallinen hankeopas julkaistaan myöhemmin vuonna 2024.

Tuensaajan viestintä

Hank­kees­ta on hyvä viestiä sen alkaessa ja päättyessä, mutta myös toteutuksen aikana. Viesti, mitä hankkeessa tavoitellaan ja mitä on saatu aikaiseksi.

Hanketuesta viestiessäsi voit käyttää lausetta: ”Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta SavonLuotsi Leader ry:n kautta”

Tuensaajan viestintäohjeet löydät Maaseutu.fi:stä

Logot

Tuensaajan on käytettävä EU:n osarahoittama-logoa sekä Leader-ryhmän logoa hankkeen yhteydessä. EU-tunnuksen käyttö EU-rahoitusta saavan hankkeen yhteydessä on tuen ehto ja viestii siitä, että rahoitusta saava hanke on tärkeä ja vaikuttava. Logot löydät Maaseutu.fi:n kuvapankista:

EU:n osarahoittama-tunnus

SavonLuotsin Leader-lippu

Hankerekisteri

 • Hankerekisterin löydät osoitteesta https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/. Hankekorttia voi päivittää ja käyttää hankkeen kotisivuna, mutta joka tapauksessa sinne on hyödyllistä käydä päivittämässä yhteystiedot ja linkit käytössä oleviin viestintäkanaviin. Hankkeen vastuuhenkilönä voit ottaa rekisteristä löytyvän hankekortin hallintaan. Luo tunnukset maaseutuverkosto.fi -sivustolle ja päivitä hankkeesi tiedot. Hankekorttiin voit päivittää myös hankkeen kuulumisia, tuloksia tai linkkejä. https://maaseutuverkosto.fi/ohjeistus-hankekortin-kayttoon/

Viestintämateriaali

 • EU:n tunnuksen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät hanketoteutusta: painetut materiaalit tai digitaaliset, verkkosivustot, pr-materiaali, lehti-ilmoitukset, hankkeesta maksetut mainokset, esitteet
 • Jos kerrot hankkeestasi organisaatiosi tai yrityksesi verkkosivulla tai sosiaalisen median tilillä, muista kertoa myös saamastasi EU-rahoituksesta. Jos hankkeella on verkkosivusto tai sosiaalisen median tili, esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa oltava kuvaus hankkeesta ja tavoitteista sekä saadusta EU-rahoituksesta. Tällöin jokaiseen postaukseen ei tarvita ei-tunnusta.

Juliste A3

  • Hanketta esittelevä juliste asetetaan näkyvälle paikalle, kun julkinen tuki on 10 000–50 000 eur
  • Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun.
  • Tulostettavan julistepohjan voit ladata Word-tiedostona kuvapankista.
  • Juliste voi olla myös digitaalinen

Tiedotuskyltti A4

  • Tiedotuskylttiä käytetään, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esimerkiksi kone, laite tai rakennushanke).
  • Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla investoinnin yhteydessä toimen toteuttamisen ajan
  • Saat tiedotuskyltin Leader-ryhmästä
  • Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä

Pysyvä tiedotuskyltti A4

  • Pysyvää kylttiä käytetään, kun julkinen tuki yli 500 000 euroa infrastruktuuri- tai rakennushankkeeseen
  • Kyltin on oltava esillä hanketta toteutettaessa ja ja pitää paikoillaan vähintään omaisuuden käyttöajan (tukipäätöksellä määritelty pysyvyysaika).
  • Kyltti voi olla investoinnin yhteydessä, rakennuskohteessa tai toimitiloissa.
  • Saat tiedotuskyltin Leader-ryhmästä