Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllisen hankkeen hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla vapaasti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytössä.

Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllisten investointien tukimuodot

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen: Luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Tavoitteena ilmastoneutraalius.
 • Luonnonvarojen kestävään hoitoon: Edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta, vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista, kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, esim. rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen hoito ja kunnostaminen.
 • Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi: Luodaan ja parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Lisätään maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen

 • Hankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila, virkistysmahdollisuuksia parantava investointi, turvallisuutta tai esteettömyyttä parantava investointi.
 • Vesihuoltoinvestointina voi olla mm. pienimuotoista vesihuollon digitalisaatiota energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja.

Yleishyödylliset investoinnit yritystoiminnan kaltaiseen toimintaan

 • Tuki max 40 % muu julkinen rahoitus mukaan lukien
 • Yritystoiminnan kaltaista toimintaa on kaikki sellainen toiminta, jota tavanomaisesti harjoittavat yritykset (välinevuokraus, leirintäalueet, maneesit, kuntosalit ja muu kaupallisesti harjoitettava liikuntatoiminta, pääsymaksulliset tanssipaikat, ruokapalvelujen tarjoaminen, majoitustoiminta jne.)
 • Tuettava toiminta ei vääristä kilpailua
 • Markkinapuute on todettu

  Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.:

  • Rakennuksen hankkiminen, laajentaminen, korjaaminen
  • Koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta
  • Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Viranomaisluvat, rekisterimaksut ja vastaavat
  • Hankkeen aikaiset palo- ja talkoovakuutusmaksut
  Hankkeessa voidaan hyödyntää talkootyötä eli vastikkeetonta työtä, jonka arvo on 20 €/tunti. Työntekijän tulee olla vähintään 15-vuotias. Käytettäessä traktoria tai vastaavaa työkonetta talkootöissä, konetyön arvona lisätään +40 €/käyttötunti.