Yleishyödylliset investoinnit

Hanketukien valtioneuvoston asetukset ohjeistuksineen ovat vielä valmisteilla, joten tukien yksityiskohdat tarkentuvat kevään 2023 aikana.

Yleishyödylliset investoinnit

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

Luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Tavoitteena ilmastoneutraalius.

Luonnonvarojen kestävään hoitoon

Edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta, vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista, kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, esim. rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen hoito ja kunnostaminen.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Luodaan ja parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Lisätään maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen

Hankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila, virkistysmahdollisuuksia parantava investointi, turvallisuutta tai esteettömyyttä parantava investointi.