Hakuohjeistus yrityksille

Yritystuen hakeminen 2023 – 2027

Leaderin tuet ovat kohdennettu ensisijaisesti alle 5 htv mikroyrityksille.

Yritysmuoto:

* luonnollinen henkilö (toiminimi, maatila)
* avoin yhtiö
* kommandiittiyhtiö
* osakeyhtiö
* osuuskunta

Yrityksellä tulee olla Y-tunnus. Yrittäjyyden kokeiluun, yritystoiminnan suunnittelupakettiin ja omistajanvaihdoksen valmisteluun suunnattuja tukia voi hakea kuitenkin ilman y-tunnusta.

Yrityksen taloudellista tukea arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuen kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat.

Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Uudistunut Hyrrä ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Hakemukset tulevat vireille sen lähettämisen yhteydessä. Hankkeen toteuttamista ei saa aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

Ohjeistus hakemuksen tekemiseen Hyrrässä: Hyrrä -ohjeistus yrityksille

Päätöksenteko

SavonLuotsi Leader ry:n päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitus käsittelee kaikki tukihakemukset ja pisteyttää ne valintariteerien avulla. Pisteytyksen perusteella päätetään myönnettävät tuet.

Hankkeiden pisteytyksessä otetaan huomioon paikallisen kehittämisstrategian painopisteet ja lisäksi seuraavat keskeiset asiat: osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja verkostoituminen, älykkäät ratkaisut ja digitalisaation edistäminen, monipaikkaisuus ja innovatiivisuus.