SavonLuotsi Leader ry:n toiminta

Leader-toiminta on paikallista kehittämistoimintaa, rahoitusta ja neuvontaa yrityksille ja yhteisöille. Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.

Leader-toiminta hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi. Toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. 

Leaderin avulla on saatu aikaan palveluita, yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja talkootyötä, yrityksiä, työpaikkoja ja alueen pitkäjänteistä kehittämistä.

SavonLuotsi Leader ry:n toiminnan tavoite on elinvoimainen maaseutu: ihmisläheinen, aktiivinen ja houkutteleva, hyvinvoiva asumis-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö puhtaine vesistöineen.

Tästä voit tutustua vuoden 2024 toimintasuunnitelmaamme.

Neuvonta

SavonLuotsi Leader ry on paikallinen mahdollistaja, joka neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa rahoituskelpoiseksi hankkeeksi.

Neuvontaa on saatavilla maksutta kaikissa toiminta-alueen kunnissa sekä etänä Teamsin välityksellä.

Rahoitus

Suomessa on 53 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille maaseutualueilla. Leader-ryhmissä paikalliset päättävät oman alueensa yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. 

Leader-hankkeet ovat EU:n maaseuturahoituksen osarahoittamia. Tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Lisätietoja: