Maaseudun hanke- ja yritystukien haut ovat avautuneet

Maaseudun hanke- ja yritystukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat auki Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä suurin osa yhteistyöhankkeista.

– Olemme iloisia, että ensimmäiset haut saadaan nyt käyntiin. Etenkin yrityksiltä on tullut jo paljon kyselyitä, kertovat hankeneuvojat Essi Saarinen Veej’jakaja ry:stä ja Sini Yläsaari SavonLuotsi Leader ry:stä.

Myöhemmässä vaiheessa tulevat hakuun loput hanketukimuodoista, kuten laajakaistahankkeet ja pienhankkeet. Tukien päätöksenteko sekä maksaminen alkavat porrastetusti syksyn 2023 aikana.

Etelä-Savon ELY-keskus, Veej’jakaja ja SavonLuotsi Leader neuvovat hakijoita tukiin liittyen ja tekevät tukipäätökset. Neuvontaa on saatavissa läpi kesän. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Tiedot valintajaksoista löytyy ruokavirasto.fi-sivustolta ja Leader-ryhmien osalta jokaisen ryhmän sivulta. Tarkempaa tietoa tukien ehdoista ja valintakriteereistä on Ruokaviraston verkkosivuilla.

Eteläsavolaisen maaseudun parhaaksi

Rahoituksella kehitetään monipuolisesti eteläsavolaista maaseutua. Tukimuotoja on useita, erilaisille toimijoille. Osa tukimuodoista on uusia, kuten maatalouden kokeilutuki ja osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki.

Tavoitteena on edistää kestävää ruoan tuotantoa, maaseudulla asumista ja yhteisöjen toimintaa. Ohjelmakaudella 2023–2027 Etelä-Savon maaseudun kehittämiseen on käytettävissä noin 35 miljoonaa euroa yritys- ja kehittämishankkeisiin. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.  Niin Leader-ryhmillä kuin ELY-keskuksella on omat rahoituslinjaukset ja strategiset painopisteet, joihin voi tutustua kunkin organisaation omilla nettisivuilla.

Tukien hakeminen tapahtuu Hyrrä-järjestelmässä, joka on uudistunut uudelle rahoituskaudelle. Etenkin yhdistysten on hyvä muistaa hoitaa suomi.fi -valtuudet kuntoon ajoissa. Uudistunut Hyrrä ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Rahoituksen painopisteet SavonLuotsin alueella

SavonLuotsi Leader ry:n myöntämän rahoituksen painopisteet kuluvalla rahoituskaudella ovat kestävät, älykkäät ja osallistavat yhteisöt, elinvoimainen ja kestävä elinkeinoelämä, hyvinvoiva luonto, ympäristö ja ilmasto ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä.

SavonLuotsi Leader ry:n hallitus päättää rahoitettavista hankkeista omalla toiminta-alueellaan ja käsittelee hankkeita syksyn kokouksissaan seuraavasti:

  • hallituksen kokous 24.8., hankkeen viimeinen jättöpäivä Hyrrään 3.8.
  • hallituksen kokous 28.9., hankkeen viimeinen jättöpäivä Hyrrään 7.9.

Lisätietoja:

Ilpo Lehtinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 217

Anssi Gynther, etunimi.sukunimi@veejjakaja.fi, p. 0440 155 222

Anne Vänttinen, etunimi.sukunimi@savonluotsi.fi, p. 040 715 7189

Linkit:

Ruokavirasto – hanketuet

Ruokaviraston tiedote maaseudun tukihaun avautumisesta 21.6.2023