Yritystukien maksujen hakeminen käynnistyy

Maksaminen alkaa kesällä

Maaseudun yritystukia saaneet voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen viime tai tämän vuoden aikana. Huomioitavaa on kuitenkin, että yritystukien maksaminen käynnistyy vasta kesällä.

Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa https://hyrra.ruokavirasto.fi.

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla.

Yritystukia ryhdytään maksamaan hakijoiden tileille kesän aikana, kun maksupäätösten tekeminen käynnistyy Hyrrä-järjestelmässä. Ruokavirasto tiedottaa, kun yritystukien maksut alkavat, jonka jälkeen ELY-keskus aloittaa maksupäätösten tekemisen. ELY-keskukset aloittavat maksuhakemusten käsittelyn ja pyytävät tarvittaessa hakijoilta lisätietoja, jos hakemuksista puuttuu tietoja.

Hanketukien maksujen hakua valmistellaan

Ruokavirasto valmistelee myös hanketukien maksujen haun käynnistymistä ja tiedottaa, kun aikataulu sen osalta varmistuu.

Ruokaviraston sähköisissä palveluissa on odotettavissa pieniä käyttökatkoja asiointipalveluiden päivitysten takia, Ruokavirasto tiedottaa laajemmista käyttökatkoista.

Maksukatko heinäkuussa

Ruokaviraston kautta maksettavissa tuissa on ajalla 15.7. – 2.8.2024 maksukatko. Maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutuyksikön myöntämien tukien maksatukset aikavälille. Viimeiset maksupäätökset tehdään 11.7.2024. Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja järjestelmät toimivat normaalisti katkon aikana. Tällöin maksupäätöksiä ei voida tehdä. Ruokavirasto ja ELY-keskus tiedottavat maksukatkosta tarkemmin myöhemmin.

Hanketuen muutoshakemukset ovat nyt mahdollisia

Jos hankkeeseen tulee päätöksen jälkeen muutoksia, hanketuen hakija voi tehdä Hyrrä-asiointipalvelussa muutoshakemuksen. Muutoshakemus on tehtävä, jos kyseessä on merkittävä muutos, kuten lisäajan hakeminen hankkeen toteuttamiseen. Yritystuen muutoshakemukset avautuvat Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin.

Lähde: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/maaseudun-yritystukien-maksujen-hakeminen-kaynnistyy/ (2. toukokuuta 2024)