Savonrannan VPK katsoo tulevaisuuteen

Lähtövarmuus 2020 -hankkeella saatiin lisää jäseniä, joilla on kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Sopimuspalokuntatoiminta turvaa maaseudun asukkaille ja lomailijoille toimivat ja nopeasti saatavat pelastustoimen palvelut. Savonrannan VPK on kehittänyt toimintaansa hankkeilla vuodesta 2015. Hankkeiden tavoitteena on mm. ollut tehdä toiminnasta näkyvää ja saada lisää aktiivisia jäseniä. Ryhmänjohtaja Raija Jääskeläinen kannustaa uusia aktiiveja mukaan VPK:n toimintaan; palokuntatoiminta sopii peruskuntoisille ja seikkailunhaluisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisestä tekemisestä.

Lähtövarmuus 2020 -hankkeessa, joka päättyi syyskuussa 2021, oli tavoitteena saada lisää C-ajokortillisia palokunnan jäseniä. Tarve hankkeelle oli ollut jo pidemmän aikaa, ja viimeinen sysäys hankkeeseen tuli, kun Raija Jääskeläinen oli varallaolijana hälytyksen tullessa eräänä lauantaina, eikä hänellä ollut C-korttia, joka oikeuttaisi sammutusauton kuljettamiseen. Tarve oli ilmeinen.

Hanke koostui lopulta kolmentoista sopimuspalokunnan 27 palokuntalaisen kouluttamisesta C-ajo-oikeudelle. Kohderyhmänä oli hälytystoimintaan aktiivisesti osallistuvat henkilöt, ikään katsomatta. Raija Jääskeläinen koki rahoituksen hakemisen hankkeeseen helpoksi.

–  Palvelu Leaderissä oli hyvää ja yhteistyö sujui erittäin hyvin. Kannattaa olla hyvissä ajoin hanketta pohtiessa yhteydessä, Raija Jääskeläinen vinkkaa.
Myös toinen ryhmänjohtaja, Kari Jääskeläinen, kehuu yhteistyötä paikallisten Leader-rahoittajien kanssa.

– Saimme matalalla kynnyksellä neuvoa, apua, ohjausta ja palautetta, Kari Jääskeläinen kertoo.

Hankkeen tukiprosentti oli 90 %, eli talkootyötä ei tarvittu niin paljon. Paikkakuntalaiset suhtautuivat hyvin hankkeeseen, ja se koettiin tärkeäksi, sillä VPK lisää paikkakunnalla turvallisuudentunnetta, yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Hanke toi varmuutta palokunnan toiminnan jatkumiselle. On oleellista, että autot saadaan hätätapauksessa liikkeelle.
Hankkeen toteutusaikana seudulla ei ollut autokoulua, joka olisi tarjonnut ajotunteja C-korttia varten. Hanke kilpailutti toteutuksen kolmella toimijalla, joista toteutukseen valikoitui toimija Iisalmesta. Ajotunteja toteutettiin hankkeen aikana eri paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Joensuussa. Koulutukseen sisältyi kaksi teoriapäivää, jotka sai suorittaa osittain myös verkossa.

– Noin puolet koulutukseen osallistuneista oli naisia, sanoo Raija Jääskeläinen tyytyväisenä.

Hankkeen aikana C-ajokortin ajaneet aktiivit sitoutuivat entistä enemmän VPK:n toimintaan ja vahvistavat näin VPK:n säilymistä paikkakunnilla. Hanke on tuonut ympäri Suomen innostusta hakea rahoitusta palokuntien toiminnan kehittämiseen.

– Olemme avustaneet jo kymmenkunta muuta VPK:ta hakemaan rahoitusta, Kari Jääskeläinen kertoo.

Palokuntatoiminta kilpailee Jääskeläisten mukaan ihmisten vapaa-ajasta, mutta toiminnan hyvät puolet muihin harrastuksiin nähden ovat, että palokuntatoiminta on ilmaista, aktiivit voivat jatkuvasti kouluttautua lisää ja saada lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Uudelle kouluttamiselle on tarvetta sitä mukaa, kun uusia ikäluokkia kiinnostuu toiminnasta ja vanhempia eläköityy. Vapaapalokuntalaisten tulee olla vähintään 16-vuotiaita.

Savonrannan VPK:lla on suunnitelmissa jo uusia hankkeita, ehkä jo alkavalle syksylle. Jääskeläiset haluavat kuitenkin pitää ideat vielä omina tietoinaan.

– Hyvää liikeideaa ei kannata mainostaa liikaa etukäteen, Raija Jääskeläinen myhäilee.