Saaristoalueiden asukkaille valtakunnallinen tapaaminen Oravissa 11.9.

Noin 35 saaristo- ja järviasukasta kokoontuu Oraviin 10.–12.9.2023 rakentamaan uutta saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkostoa ja oppimaan lisää asuttavuuden käsitteestä ja asuttavuusanalyysistä.

Manner-Suomessa on, vähän määritelmästä riippuen, lähemmäs 70 000 suomalaista, jotka voivat kutsua itseään saaristo- tai sisävesialueen asukkaaksi. Verkostoituminen helpottaisi tämän suuren ryhmän yhteisten haasteiden ja myös mahdollisuuksien esille nostamista.

Työn alla on nyt saaristo- ja vesistöyhteisöjen ruohonjuuritason verkoston luominen. Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille rahoitusta vuosiksi 2022–2023 Habitability-verkoston perustamista varten. Hankkeen nimi on ”Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet”. Verkoston on tarkoitus tukea valtioneuvoston asettaman Saaristoasiain neuvottelukunnan toimintaa. Habitability on suomennettuna asuttavuus.

Habitability-hankkeen tapaaminen Oravissa on hankkeen seitsemäs työpaja, ja tällä kertaa teemana on julkiset palvelut. Aikaisemmin olemme kokoontuneet Hailuodossa, Pellingissä ja Utössä, ja kolme työpajaa on järjestetty etänä.

Tervetuloa mukaan!

Hankkeen tavoitteet ja asuttavuustyökalu

Hankkeella on kaksi tavoitetta:

  • saada aikaan maanlaajuinen, ruohonjuuritason saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkosto
  • levittää tietoa ja osaamista asuttavuuden käsitteestä ja asuttavuusanalyysi-työkalusta, jonka avulla on mahdollista vahvistaa saaristo- ja vesistöyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta.

Asuttavuus (habitability) on pienten saaristo- ja vesistöyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty käsite ja työkalu. Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja, koulu, palveluita, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueestaan.

Asuttavuusanalyysissä saari tai saaristo-, rannikko- tai vesistöalue määrittelee, mittaa ja kehittää alueen hyvinvointia tarkastelemalla seitsemää osa-aluetta: I) Paikan identiteetti, II) Ekosysteemit, III) Makea vesi, IV) Energia, V) Paikallistalous, VI) Julkiset palvelut, VII) Hyvinvoivat ihmiset. Analyysin tulokset näyttävät missä on parantamisen varaa ja mitkä vahvuudet kannattaa nostaa esiin.

Habitability-hankkeen yhteistyökumppaneina on 11 Leader-ryhmää, mm. SavonLuotsi Leader (Heinävesi, Enonkoski, Savonlinna, Sulkava), Päijänne-Leader (Asikkala) ja Veej’jakaja (Hirvensalmi, Mikkeli, Puumala), sekä Suomen saaret ry. Hanke tekee yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa. Verkosto on kaksikielinen.

Oravi-työpajan ohjelma (suuntaa antavat ajat):

Sunnuntai 10.9. Yöpyjät saapuvat Oraviin (Oravi Apartments)

Maanantai 11.9.
Klo 8.00             Aamupala hotellilla

Klo 9.00             Tervetuloa! Johdatus Habitability-verkostoon

Terveisiä eri saaristoalueilta

Klo 10.45           Asuttavuustyökalu / osa-alue Julkiset palvelut

Paneelikeskustelu Saimaan saaristoalueiden ja kuntien yhteistyöstä. Osallistujat:
– Minna Laurio, Enonkosken kunnanjohtaja
– Sakari Sallinen, Oravin kyläyhdistys
– Mervi Lintunen, kyläasiamies, Järvi-Suomen kylät ry
– Maisa Kokki, toimistosihteeri, Sulkavan kunta
– Johanna Paananen, Savonlinnan kaupungin osallisuuskoordinaattori

Klo 12.00           Lounas

Klo 13.00           Lähtö bussilla Juvolan koululle

Vierailu kalastaja Janne Herrasen luona, joka kertoo Saimaan kalastuselinkeinosta.

Noin 14.00        Kylätalo Päiväkumpu, kahvitauko

Klo 16.30          Sipoon asuttavuusanalyysi / Rita Lönnroth, Sipoon saaristovaltuuskunta

Keskustelu asuttavuusanalyysista

Klo 18.30           Illallinen hotellilla

Tiistai 12.9. Kotimatka

Lisätietoa antaa:

Hankevastaava Pia Prost, 050 338 1710, pia.prost@abo.fi tai Annina Kainu, 050 469 8219, annina.kainu@abo.fi.

Hankkeen verkkosivut: www.abo.fi/asuttavuus

Katso myös:

Tuoretta tilastotietoa Suomen saaristosta.

Artikkeli Habitability-hankkeen edellisestä käynnistä Saimaalla