Tukihakemusten käsittelyajat, syksy 2023

SavonLuotsi Leader ry:n hallitus käsittelee kaikki Leader-tukihakemukset ja rahoituksen myöntämisestä päätetään valintakriteerien ja paikallisen kehittämisstrategian perusteella.

Tukien käsittelyaikataulu:

  • hallituksen kokous 28.9., hankkeen viimeinen jättöpäivä Hyrrään 7.9. Hankkeen tulee olla tuolloin allekirjoitettu ja lähetetty.
  • hallituksen kokous 2.11., hankkeen viimeinen jättöpäivä Hyrrään 12.10. Hankkeen tulee olla tuolloin allekirjoitettu ja lähetetty.
  • hallituksen kokous 14.12., hankkeen viimeinen jättöpäivä Hyrrään 23.11. Hankkeen tulee olla tuolloin allekirjoitettu ja lähetetty.

Leader-tukea voivat hakea aloittavat ja toimivat mikroyritykset sekä julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat.

Tuenhaku tapahtuu sähköisesti valtakunnallisessa Hyrrä-järjestelmässä.

Lue lisää maaseuturahoituksen tuenhausta yrityksille ja yhteisöille nettisivuiltamme sekä Ruokaviraston sivuilta.