Habitability – saariston asuttavuutta ja verkostoja

Verkostohankkeen terveiset Oravista ja Turusta

Habitability -elinvoimaiset ja kestävät saaristoalueet -hanke on loppusuoralla. Hanketta hallinnoi Åbo Akademin saaristoinstituutti ja hankkeessa ovat olleet kumppanina saaristokunnissa ja -osakunnissa toimivat Leader-ryhmät, mukaan lukien SavonLuotsi Leader. Turussa järjestettiin joulukuun alussa ensimmäiset Saaristokäräjät teemalla Hyvinvoivat ihmiset – sisävesiltä ulkosaaristoon. Mukana oli noin 140 osallistujaa, joista eteläsavolaisia Hirvensalmelta, Enonkoskelta ja Sulkavalta. Keskustelun aiheina olivat muun muassa miksi asutettu saaristo on tarpeen, millaisella tasolla turvallisuus saaristossa on ja miten se turvataan, sekä miksi saaristo houkuttelee.

Kansainvälistä näkökulmaa toi Laurie Brinklow (University of Prince Edward Island) ja Ivan Matić (Island Movement, Kroatia) sekä Godfrey Baldacchino (University of Malta), joka tiivisti saariston määritelmän viisaasti: ”Saaristo ei ole pelkkiä saaria, vaan saaren ja veden muodostama kokonaisuus.” Pohdiskelimmekin, että meitä saaristomaisten alueiden saimaalaisia yhdistää ennen kaikkea vesi – olemmehan ves(j)kansaa.

Hanke järjesti myös syksyllä 2023 Savonlinnan Oravissa verkostotapaamisen, jossa oli mukana noin 35 sisävesi- ja meren saariston asukasta. Tapaamisen tärkeimpinä päämäärinä oli rakentaa uutta saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkostoa ja oppia lisää asuttavuuden käsitteestä ja asuttavuustyökalusta, jota voi hyödyntää kansalaistutkimuksen tavoin. Asuttavuusanalyysissä asukkaat keräävät koordinoidusti omasta yhteisöstään tietoa, jonka avulla voidaan tarkastella saaristoalueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Lisää Oravin tapaamisesta voit lukea Åbo Akademin sivuilta: Koululakkautukset puhuttivat saaristotapaamisessa Oravissa

SavonLuotsi Leader on aktivoinut Enonkosken, Sulkavan ja Savonlinnan saaristoalueiden kuntia ja asukkaita osallistumaan verkostotapaamisiin ja on jatkossa mukana edistämässä asuttavuusmenetelmän käyttöä saaristo- ja maaseutualueilla yhdessä alueen kylätoimijoiden kanssa.

Habitability -hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Työ- ja
elinkeinoministeriö Varsinais-Suomen liiton kautta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä saaristoasian neuvottelukunnan ja FÖSS Finlands öar rf – Suomen saaret ry:n kanssa.

Habitability-tapaaminen Oravissa
Saaristokäräjillä oli mukana osallistujia järviltä ja mereltä.
Habitabilityn tekijät Saaristoinstituutista
Saaristokäräjillä edustettuna Järvi-Suomen kylät ry, Lohilahti, Sulkava ja SavonLuotsi Leader.